Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp nghề Nail cho người Việt ở Anh quốc

Mẫu câu tiếng anh giao tiếp nghề nail – Các mẫu câu giao tiếp giữa người làm nail và khách hàng làm móng. Học những câu tiếng anh giao tiếp tại tiệm nail với khách hàng cho người mới bắt đầu.

Woman in nail salon receiving manicure

Hi, how are you?
Xin chào, quý khách có khỏe không?

I’m good, how are you?
Tôi ổn, còn bạn thì sao?

How may I help you?
Tôi có thể giúp gì cho quý khách?

Do you like fake nail, manicure or pedicure?
Quý khách muốn làm móng giả hay móng tay, móng chân?

You like manicure?
Quý khách muốn làm móng tay phải không?

You like acrylic nails?
Quý khách muốn làm móng Acrylic phải không?

You like pedicure?
Quý khách muốn làm móng chân phải không?

You like waxing?
Quý khách muốn tẩy lông phải không?

You like massage?
Quý khách muốn mát xa phải không?

A pedicure with red nail polish please
Làm móng chân và sơn màu đỏ

May I have a pedicure?
Tôi có thể làm móng chân không?

May I have a manicure?
Tôi có thể làm móng tay không?

Yes, of course! Can you sign your name and pick your color please?
Vâng, tất nhiên rồi! Bạn có thể kí tên và chọn màu sơn cho mình?

Follow me please, to the pedicure chair
Làm ơn đi theo tôi, đến chỗ làm móng chân

Sit here, please. How’s the water?
Làm ơn ngồi đây. Nước như vậy được không

Water is good
Nước được rồi

Water is too hot
Nước nóng quá

Water is too cold
Nước lạnh quá

Would you like massage on your back?
Bạn có muốn mát xa lưng không?

Would you like to foot massage or body massage?
Bạn muốn xoa bóp thư giãn chân hay toàn thân?

Give me your hand, please
Làm ơn đưa bàn tay cho tôi

What kind of nails do you like?
Anh chị muốn loại móng kiểu gì?

Do you like square or round shape nails?
Bạn muốn móng vuông hay tròn?

Make it square with round corner
Móng vuông nhưng tròn ở góc

Would you like to cut down your toe nails?
Bạn có muốn cắt bớt móng của mình không?

No, only just file
Không/chỉ dũa móng thôi

Would you like to polish the whole nail or just the tip
Bạn muốn sơn hết móng hay sơn đầu móng

Whole
Nguyên móng

Tip
Đầu móng

Would you like a design for your big toe?
Bạn có muốn vẽ hai ngón cái không?

Would you like a flower, simple or busy design?
Bạn thích hoa, đơn giản hay nhiều màu?

Flower
Hoa

Simple
Đơn giản

Busy
Nhiều màu

Have a look at the pattern
Hãy nhìn vào mẫu này xem (để chọn mẫu sơn hay mẫu design)

Ok, what color would you like?
Được thôi, màu bạn thích là gì?

Give me your hand, please
Làm ơn đưa tay cho tôi

Move your hand closer, please
Làm ơn đưa tay lại gần hơn

Don’t move your hand, please
Làm ơn đừng di chuyển tay

Keep your hand still, please
Làm ơn giữ yên tay

Oh, your hand is shaking too much
Ôi, tay của quý khách run quá

I’d like to have thin nails
Tôi muốn có móng mỏng

Make it thin
Làm cho mỏng

Make it look natural
Làm cho giống tự nhiên

Don’t worry, I will fix it later
Đừng lo, tôi sẽ sửa nó sau

I know but I will do it later for you
Tôi biết nhưng tôi sẽ làm nó sau

Now, wash your hands please
Bây giờ quý khách vui lòng rửa tay đi

In the back or in the washroom
Ở đằng sau hoặc trong phòng rửa

It’s finished
Đã xong

You are done
Xong rồi

What’s the problem?
Có vấn đề gì vậy?

KHÁCH THAN PHIỀN – CUSTOMER COMPLAINTS
Be gentle, please
Vui lòng làm nhẹ nhàng giúp

You are too rough
Bạn làm thô bạo quá

Be more careful, please
Vui lòng cẩn thận giúp

It hurts!
Đau!

It’s hot!
Nóng quá!

You’re killing me!
Bạn đang giết tôi đấy!

Với 55 câu tiếng anh giao tiếp với khách hàng trong tiệm nail, chúng tôi hi vọng sẽ giúp được cộng đồng người Việt đang chuẩn bị làm nghề nail những kiến thức cơ bản và có thể tự tin giao tiếp với khách hàng.

Theo tienganhabc

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Học Tiếng Anh