Tổng hợp 5 nhóm visa thông dụng định cư Anh Quốc 2018

Các loại visa thông dụng vào Anh Quốc:

1/ Visa định cư Anh Quốc diện làm việc (UK Work visa)

Tier 1 Visa
Tier 1 (General): hiện tại không tiếp nhận hồ sơ nộp đơn hoặc gia hạn xin thị thực này
Tier 1 (Investor)
Tier 1 (Entrepreneur)
Tier 1 (Graduate Entrepreneur)
Tier 1 (Exceptional Talent)
Tier 2 Visa
Tier 2 (General)
Tier 2 (Intracompany Transfer Worker)
Tier 5 Visa
Tier 5 (Government Authorised Exchange)
Tier 5 (Youth Mobility Scheme)
Tier 5 (Creative Sporting Visas)
Tier 5 (Charity Worker)
Tier 5 (Religious Worker)
Tier 5 (International Agreement)

2/ Visa định cư Anh Quốc diện doanh nhân đầu tư

– Định cư diện doanh nhân (UK Tier 1 Entrepreneur).
– Định cư theo diện đầu tư.

3/ Visa định cư Anh Quốc diện du học

– Visa du học sinh tiềm năng
– Visa du học cho sinh viên
– Visa du học chung (Tier 4 General Student Visa)
– Visa du học cho trẻ em – Tier 4 (Child)
– Visa du lịch cho trẻ em (Child Visitor).

4/Visa định cư Anh Quốc diện đoàn tụ gia đình

– Định cư theo diện vợ, chồng, hôn nhân đồng giới.
– Định cư theo diện con nuôi.
– Định cư theo diện bảo lãnh của người thân.
– Định cư theo diện người già phụ thuộc vào người thân sống tại Anh.

5/ Định cư Anh diện Du lịch – Thăm nhân – Công tác

– Visa đi thăm
– Visa quá cảnh
– Visa công tác
– Visa đi thăm đặc biệt
– Visa đi thăm dài hạn

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Visa Anh quốc